Gezellig dat je gebruik maakt van het gratis WIFI netwerk van Razmataz. Via je eigen apparaten kun je gratis het internet op. Je bent zelf verantwoordelijk voor het instellen en beheren van deze apparaten, en ook voor de beveiliging daarvan.

Garanties op de snelheid van de internetverbinding kunnen we helaas niet geven, omdat dit in relatie staat tot het aantal gebruikers wat op het netwerk zit.

Het gebruik van het WIFI netwerk is op eigen risico. Razmataz is niet aansprakelijk voor eventuele schade die jij lijdt door het gebruik daarvan, of door het niet kunnen gebruiken daarvan.

Val anderen niet lastig middels ons WIFI netwerk. Je mag de internetverbinding niet gebruiken voor illegale doeleinden, zoals het versturen van SPAM, discriminatie of schending van auteursrechten.

Wij vinden het gezellig dat je langs komt en we respecteren dat je de technologie van deze tijd optimaal gebruikt. Houdt er wel rekening mee dat wij een vak uitoefenen in onze zaak. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in de ruimste zin, van jou als bezoeker van onze zaak en je persoonlijke eigendommen.

Voordat je gebruik kunt maken van het WIFI netwerk dat wij aanbieden dien je akkoord te gaan met de beschreven algemene voorwaarden.


VRIJWARING (disclaimer)

Razmataz behoudt het recht op het WIFI netwerk op elk moment te deactiveren, om onderhoud te verrichten en om het gelijktijdig gebruikt te verdelen. Tevens behouden wij het recht een gebruiker van het netwerk te verwijderen, indien hij zich niet naar behoren gedraagt of zich niet houdt aan de richtlijnen. Ook nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, laptop configuraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik van het WIFI netwerk. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor enige veranderingen die gemaakt worden aan de instellingen van jouw computer en we kunnen geen garanties geven voor de werking van het netwerk in combinatie met uw computer.