De wetgeving rondom veiligheidsschoenen op de werkvloer in Nederland

veiligheidsschoenen-heren

Veiligheidsschoenen heren zijn essentieel om werknemers te beschermen tegen letsel op de werkvloer. In Nederland zijn er specifieke wetten en voorschriften om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen.

De Arbowet

De Arbowet is een van deze voorschriften die werkgevers verplicht om ervoor te zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Hierbij hoort ook het bieden van de juiste bescherming tegen potentiële gevaren, zoals letsel aan de voeten.

Volgens de Arbowet moeten werkgevers risico’s op letsel op de werkplek inventariseren en evalueren. Als er risico’s op voetletsel zijn voor werknemers, zijn werkgevers verplicht om veiligheidsschoenen heren te verstrekken. Deze schoenen moeten voldoen aan de Europese norm EN ISO 20345 of EN ISO 20347.

Van oude naar nieuwe wetgeving voor veiligheidsschoenen

Sinds 2022 is er een nieuwe norm in Nederland voor veiligheidsschoenen. EN ISO 20345:2022. Er zijn voor heel wat normen nieuwe bijkomende vereisten. De nieuwe bijkomende vereisten zijn dat veiligheidsschoenen antistatisch moeten zijn, schok dempende hak moeten hebben, over een gesloten achterkant beschikken. Ook is er een aanpassing in de  waterbestendigheid, anti-slip en perforatiebestendig van de zolen. Maar ook blijven er een aantal normen hetzelfde namelijk: bescherming van de enkel, isolatie van de zool tegen koude en warmte, snijbestendig, bescherming van de middenvoet, geleidende schoenen en hittebestendige buitenzool.

Werkgevers zijn verantwoordelijk

Veiligheidsschoenen heren zijn beschikbaar in verschillende soorten en klassen, afhankelijk van het risico op letsel op de werkplek. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de juiste veiligheidsschoenen worden verstrekt aan werknemers op basis van hun werkzaamheden en de gevaren op de werkplek.

Werkgevers moeten ook ervoor zorgen dat werknemers de juiste informatie krijgen over het gebruik en onderhoud van de veiligheidsschoenen. Werknemers zijn op hun beurt verplicht om de veiligheidsschoenen te dragen en goed te onderhouden, zodat ze hun beschermende functie behouden.

Sancties

Als werkgevers nalatig zijn in het verstrekken van veiligheidsschoenen of werknemers de schoenen niet dragen, kan dit leiden tot boetes en sancties van de Inspectie SZW (voormalig de Arbeidsinspectie). Het is daarom belangrijk dat werkgevers en werknemers zich bewust zijn van de wetgeving rondom veiligheidsschoenen en deze naleven om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen.

Wat moet je doen met al bestaande veiligheidsschoenen?

Veiligheidschoenen die voldoen aan de oude norm, kunnen na het overgangsjaar 2022 nog maximaal tot en met 2027 gebruikt worden. Vanaf 2023 kunnen er enkel veiligheidschoenen onder de nieuwe norm gekocht worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *