Maak een epb-verslaggeving voordat u aan een nieuwbouwproject begint

epb-verslaggeving

De EPB-verslaggeving hoort verplicht bij elk nieuwbouwproject. Nog voor uw project van start gaat, moet u een EPB-verslaggever aanstellen. Gewoonlijk wordt het verslag pas opgemaakt na de werken. U kunt er ook voor kiezen om de EPB-verslaggeving al op te starten voordat u aan uw nieuwbouwproject begint.

Epb-verslaggeving nog voor uw nieuwbouwproject begint

Bij een nieuwbouwproject heeft u een jaar na ingebruikname of het beëindigen van de vergunningsplichtige werken om uw EPB-verslag in te dienen. Soms wordt gewacht tot dan om het verslag op te maken.

U kunt ook vroeger de EPB-verslaggeving laten opmaken, zelfs nog voor de werken beginnen. In dat geval wordt het verslag gemaakt op basis van het bouwplan en de gekozen materialen en installaties. Uw EPB-verslaggever kan u hierbij meteen adviseren en bijsturen. Zo bent u er zeker van dat uw nieuwbouw aan alle EPB-eisen zal voldoen.

Met die gegevens wordt de berekening uitgevoerd. Er kan dan al een uitgebreid verslag worden opgemaakt. Tijdens de werken worden nog gegevens toegevoegd, zoals de startverklaring bij het begin van de werken.

Let wel: het EPB-verslag moet nog worden ingediend. Het is dus pas definitief na de eindaangifte bij het Vlaams Energieagentschap, ten laatste twaalf maanden na het einde van de werken.

Waarom is epb belangrijk?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Het moet vooral het energieverbruik verlagen, zowel tijdens het (ver)bouwen als bij het bewonen van het gebouw.

Als onderdeel van de energieprestatieregelgeving kent het EPB strenge eisen. Het doel is energiezuinigere en milieuvriendelijkere gebouwen, wat ook u op termijn besparingen oplevert. Het is daarom belangrijk een goede EPB-waarde te behalen.

Een goede EPB-waarde betekent vooral: hoe lager het E-peil, hoe beter.

Hoe kunt u uw e-peil nog verlagen?

Merkt uw EPB-verslaggever op basis van uw plannen of tijdens de werken dat u niet aan de vereiste normen zal voldoen? Dan kan u nog bijsturen. Hij kan u bijvoorbeeld aanraden een bouwknoop weg te werken of om de isolatie te verdikken.

Dat kan gepaard gaan met meerkosten. Het is belangrijk uw EPB-verslaggever vanaf het begin optimaal in te zetten. Hij of zij adviseert u over de juiste materialen, installaties en werkwijzen voor een goede EPB-score. Het is makkelijker aanpassingen door te voeren wanneer u nog in planfase zit, dan wanneer de werken al aan de gang zijn.

Heeft u veel aandacht besteed aan luchtdichtheid? Dan kan een blowerdoortest heel gunstig zijn voor het E-peil. Tijdens de EPB-berekening wordt gerekend met een gemiddelde. Uw huis luchtdicht maken vraagt een veel kleinere investering dan de andere zaken die ook het E-peil kunnen beïnvloeden. De blowerdoortest kan u met een minimale investering een lagere score opleveren.

Hoe verloopt epb-verslaggeving bij een nieuwbouwproject?

Een EPB-verslaggever zorgt ervoor dat uw nieuwbouwproject zo energiezuinig mogelijk is. Allereerst doet hij dat door op basis van de beschikbare info een eerste berekening te maken. Dat gebeurt met software van het Energieagentschap. Hoe meer technische details, hoe nauwkeuriger en correcter de berekening.

Tijdens de werken volgt de EPB-verslaggever op. U kunt ook dan nog bij hem of haar terecht voor raad en tips over materialen en installaties. Ook voor advies over subsidies en premies kunt u bij een EPB-verslaggever terecht.

Ten slotte dient de verslaggever de EPB-aangifte in. Daarin wordt rekening gehouden met de isolatie, verwarming, ventilatie, bouwknopen, …

Wil u daarna ook nog een blowerdoortest laten uitvoeren, dan kunt u vaak ook bij de EPB-verslaggever terecht. Ook bij Vinco Engineering kunt u terecht voor het hele pakket. Onze ervaren ingenieurs geven u met plezier duurzaam bouwadvies. Neem contact op of vraag alvast een offerte aan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *