De aanbevelingen van de overheid voor CO2-melders in scholen

De overheid stelt strenge eisen aan de ventilatie van schoolgebouwen. In het verleden is namelijk gebleken dat schoolgebouwen lang niet altijd even goed geventileerd zijn. Daarom is het een eis van de Nederlandse overheid dat in alle klaslokalen van Nederlandse scholen een CO2-meter geïnstalleerd is. Er zijn al honderden scholen die van de speciale Hulpteam Ventilatie regeling gebruik hebben gemaakt. In duizenden klaslokalen zijn de afgelopen jaren CO2-meters geplaatst. Op zoek naar een geschikte CO2 melder voor scholen? Als je op het juiste adres kijkt, zijn deze gemakkelijker te vinden dan je nu wellicht vermoedt. Kies voor de CO2-melders op Enbytez.com en je krijgt gegarandeerd waar voor je geld: een melder van topkwaliteit.

CO2-melders en luchtreinigers
Het installeren van CO2-melders is nog maar stap één. Als de CO2-melders gevaarlijke waarden aangeven, zit je namelijk pas echt met het probleem. Dit probleem is niet altijd op te lossen met het openen van ramen en deuren alleen. In sommige gevallen kan het nodig zijn om luchtreinigers te plaatsen. Luchtreinigers kunnen de kwaliteit van lucht aanzienlijk verbeteren waardoor je CO2-melders geen schadelijke waarden meer geven. Het plaatsen van luchtreinigers kan via verschillende alternatieven. Uit onderzoek uit het verleden is gebleken dat bij maar liefst 80% van de scholen het binnenklimaat ernstig tekortschiet. Als het CO2-gehalte te hoog is, heeft dat gevolgen voor zowel de fysieke als mentale gesteldheid van leerlingen. Een fysiek probleem is dat bij een te hoge CO2-waarde virussen zich makkelijk verspreiden. Onvoldoende ventilatie heeft een negatieve impact op de concentratie.

Deze voordelen biedt een CO2-melder
Een CO2-melder biedt verschillende voordelen. Een eerste, belangrijk voordeel is dat de luchtkwaliteit beter gemonitord kan worden. Je ziet precies wanneer ingrijpen noodzakelijk is. Dat kan door te ventileren of door luchtfilters te installeren. Als de CO2-waarden lager uitvallen, heeft dat een positief effect op fysieke problemen als de verspreiding van virussen en bacteriën. Op het gebied van CO2-melders zijn er heel wat oplossingen mogelijk. Kies je voor bovenstaande specialist dan krijg je een CO2-melder die met minimale (ingewikkelde) software te bedienen is. Deze voldoet aan alle eisen die in de SUVIS-regeling zijn vastgelegd. SUVIS staat voor Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen en kan door gemeenten worden aangevraagd.

Zo zit een CO2-melder in elkaar
Deze is voorzien van een sensor die aan het bouwbesluit voldoet. Verder kan hij bij de specialist volledig draadloos geleverd worden. Hij beschikt over een instelbaar stoplicht en een handig afleesbaar display. Ook heeft de CO2-melder een batterijvoeding met bewaking in de Cloud. Een Base Station op locatie handelt de communicatie op locatie af en bewaart data liefst 10 jaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *